İŞTE ALMANYA'YA MAVİ KART VEREN  MESLEKLER VE ŞARTLAR

Meslekler sayısız, çeşit çok ama şartlar hemen hemen aynı; dil ve diploma.

İmalat sektöründe uzman kişiler
 Su- kalorifer tesisatçılar.
 Madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş elemanlar
 Ayrıca bunların yöneticileri.
Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler. Medya ve iletişim uzmanları, dil bilen gazeteciler.

Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler. Bilgisayar uzmanları, IT'ciler, her türlü bilgisayar programcıları.
 Çocuk yuvası eğitmenleri. Kreş ve çocuk bakımı ile ilgilenenler. Her türlü sağlık hizmeti veren yetişmiş elemanlar. Hemşire, hastabakıcı, yuva eğitmeni v.s.
 Veterinerler
 Diş hekimleri
 Eczacılar
 Hemşire ve ebeler

 Öğretmenler ve eğitim sisteminde başka görevler alabilecek olanlar. Öğretmen yetiştirenler, okul yöneticileri.
 Yaşlı bakım hizmeti verenler. Bu alanda meslek yapmış olanlar
 Sosyal hizmet uzmanları
 Finans ve sigorta alanında uzman, yönetici kişiler.
 Fizikçiler ve astronomlar
 Meteorologlar

TİKTOK KAPATILACAK MI? LAZ KIZI'NIN YAYINI DA KOMİSYONDA! TİKTOK KAPATILACAK MI? LAZ KIZI'NIN YAYINI DA KOMİSYONDA!

Kimyagerler
 Jeolog ve jeofizikçiler
 Matematikçi ve istatikçiler
Biyolog, botanikçi, zoolog ve buna yakın meslek erbabı kişiler
Tarım, orman ve balıkçılık alanında uzmanlar veya danışmanlar
Çevre bilimcileri, araştırmacılar

İşletme ve üretim mühendisliği
İnşaat mühendisliği
Çevre koruma mühendisliği

Makine mühendisliği
Kimya mühendisliği
Maden ve metalurji mühendisliği, buna yakın uzmanlıklar
Çeşitli diğer alanlardaki mühendisler
Elektroteknik, elektronik ve telekomünikasyon alanındaki mühendisler.

Mimarlar, iç mimarlar, çevre planlamacıları ile yüksek mimarlar
Üretim ve tekstil tasarımcıları
Şehir, alan ve çevre-trafik planlamacıları
Kadastro ve ölçüm uzmanları
Grafik ve multimedya tasarımcıları

Eğitim almış veya meslek olarak yetişmiş, diplomalı- belgeli hasta bakıcıları
Eğitim almış, diplomalı- belgeli kadın doğum yardımcıları
Çevre ve iş sağlığı, hijyen- bakım uzmanları
Fizyoterapistler
Diyetisyenler, beslenme uzmanları
Konuşma ve duyma terapistleri
Ortopedistler
Sağlık alanında uzmanlığı bulunan her türlü personel.

Üniversite ve yüksek okul öğretim görevlileri (Ders ya da uzmanlık belirtilmiyor)
Meslek eğitimi ve meslek okullarında eğitim verebilecek kişiler

İlkokul ve ortaokul öğretmenleri
Kreş öğretmenleri ve okul öncesi hazırlık öğretmenleri, eğitmenler
Pedagoji ve öğretmen yetiştirme
Özel pedagoji uzmanları
Yabancı dil öğretmeni
Müzik öğretmeni
Sanat dersi öğretmeni
IT ve bilgisayar uzmanı yetiştiricisi
Ve diğer alanlarda yetişmiş eğitmenler

Sistem analizcisi
Yazılım geliştirici
İnternet sitesi ve multimedya geliştiricisi
Uygulama ve IT programcısı
Bu alanda, henüz adı konulmamış ve ihtiyaç duyulan her türlü personel.
Bilgisayar yöneticileri ve datenbank geliştiricileri
Her türlü sistem yöneticisi
Bilgisayar iletişimi, bağlantı uzmanları ve bu alanda yetişmiş her türlü personel.
Bilgisayar sistemleri ve ağ kurulumları ile ilgili her türlü personel.

Kaynak: iha