HABER48 GÜNDEME TAŞIMIŞTI

Haber48 olarak 26 Ocak 2024 tarihinde yaptığımız ‘Kapukargun’da Çevreye Zarar Veren Ocak Hala Kimin Adına Çalışıyor’ başlıklı haberimizde konuyu gündeme getirmiştik.

Haberimiz özetle şöyleydi:  Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Kapukargun köyünde daha önce durdurulan ‘Maden (Kalker) Ocağı ve Kırma – Eleme Tesisi İşletmeciliği Projesi’ için Muğla Valiliği tarafından 5 Ekim 2020 tarihinde ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir’ kararı vermişti. Karara karşı dava açılmıştı.

Dava dilekçesinde avukatlar, Muğla Valiliği tarafından verilen, ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının, projenin etki alanı içinde ilanının yapılmadığını, yerleşim yerlerine yakın mesafede olduğunu, emisyonların dağılması bakımından uygun bir yer olmadığını, projenin doğal çevre unsurlarına aykırı bir görüntü oluşturacağını, Kapukargun Mahallesi’nde bulunan çok sayıda alanda proje yerine 3 kilometre uzaklıkta zeytinlikler bulunduğunu, bu hususta Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınması gereken izinlerin alınmadığını, projenin çevreye olumsuz etkilerinin olacağını, haksız ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürmüş ve kararın iptalini istemişti.

DALAMAN KAYMAKAMI'NDAN ANLAMLI ZİYARET DALAMAN KAYMAKAMI'NDAN ANLAMLI ZİYARET

YDA İNŞAAT DA MÜDAHİL OLMUŞTU

Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davaya, projenin sahibi YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi de müdahil olmuştu. YDA İnşaat’ın avukatlarının yaptığı savunmada ise, yargılama usulü bakımından davanın süresinde açılmadığını, davanın uyuşmazlığa konu projeyi gerçekleştirecek olan YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ihbar edilmesi gerektiğini, ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararlarının kesin ve yürütülebilir işlem olmadığını, esas bakımından ise zeytincilik ve tarımla ilgili işlerin yürütülmesinde karar verme yetkisinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde olduğunu, ayrıca proje tanıtım dosyasında bu yönde olumlu görüş alınmadan faaliyette bulunulmayacağının taahhüt edildiğini, yapılan işlemlerin hukuka uygun olduğunu belirtmiş ve davanın reddini talep etmişti.

BİLİRKİŞİNİN DE KARARI OLUMSUZDU

Mahkeme kararında bilirkişi raporlarına dikkat çekilmiş ve rapor şöyle detaylandırılmıştı: “Bilirkişi heyetinde yer alan çevre mühendisi bilirkişisinin ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir’ kararının uygun olduğu yönündeki tespitlerine rağmen heyetteki maden hidrojeoloji, orman ve ziraat mühendislerinin ayrıntılı görüş ve tespitlerinde belirtiği üzere uyuşmazlık konusu projesini tanıtmak için hazırlanmış olan dosyada şev stabilite analizlerinin yapılmadığı, faaliyet esnasında yapılan patlama çalışmalarında yeraltında bulunan çatlak yapılar olumsuz yönde etkileneceği, kesilecek ve kesilen ağaçların orman ekosistemine olası etkilerin göz ardı edildiği, rüzgar ve su erozyonu riski için tedbir öngörülmediği, orman yangınlarıyla mücadelede etkin bir planlama söz konusu olmadığı, proje alanı çevresindeki 3 km mesafe içinde zeytinlik alanlar alanların olması, madenin işletilmesi ve taşıması sırasındaki toz oluşumunun devamlı olması nedeniyle kalker ocağı ve kırma-eleme tesisinin işletilmesinden kaynaklanacak olan toz etkisinin tarımsal açıdan çevredeki 3 km uzaklık içinde bulunan zeytinlik alanlardaki zeytin ağaçlarının vejetatif ve generatif gelişimini olumsuz olarak etkileyeceği ve zarar vereceği, ilgili dosyasında bu konu ile ilgili alınacak önlemlerin genel bilgiler şeklinde ve oldukça yetersiz bir şekilde verildiği hususlarının ve uyuşmazlık konusu faaliyetin çevreye olumsuz etkilerinin bilirkişi raporuyla ortaya konulduğu…” Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunda anılan tespit ve görüşler doğrultusunda, Muğla Valiliği tarafından verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna varmıştı. Dava konusu işlemin iptaline hüküm vermişti.

HAVALİMANI’NIN YAPIMINDA KULLANILMIŞTI

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi, Dalaman Havalimanı’nın yapımı aşamasında devlet yararı olması nedeniyle Maden (Kalker) Ocağı ve Eleme Tesisleri’ni kullanmıştı. Havalimanının yapımı tamamlanmış ve ocak kapatılmıştı.

BAŞKA BİR FİRMAYA DEVREDİLDİ İDDİASI

İddiaya göre YDA, tesislerin yetki belgesini, ‘kamu yararı varmış gibi’ Dalaman’daki bir beton firmasına devretmişti.

LİSANSI YOK

Edindiğimiz bilgi ve iddialara göre, Dalaman merkezde bulunan sanayi bölgesinde bir tesis, ‘taş kırma ve malzeme dökme lisansı’ olmadan, haberde değinilen ocaktan aldığı malzemeleri işliyor ve piyasaya sürüyor.

YETKİLİLER SESSİZ

Yıllardır bu şekilde faaliyetini sürdürdüğü iddia edilen tesis için bugüne herhangi bir işlemin yapılmaması, yetkililerin sessiz kalması dikkatleri çekiyor. Çalışmalarını sürdüren tesisin faaliyetini kim ya da kimlerin göz yumduğu ve göz yummaya devam ettiğini kamuoyu merak ediyor.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Bölgede yaşayan vatandaşlar, “İlçe merkezinde kalan tesis için ‘taş kırma ve malzeme dökme lisansı’ verilmiyor. Buna rağmen bu tesis yıllardır burada faaliyetini sürdürüyor. Bizde başımıza ne geleceğini tam olarak kestiremediğimiz için yetkili mercilere şikâyette bulunamıyoruz. Bu tesisin buradan kaldırılması gerekiyor.” İfadeleriyle tepki ve endişelerini ortaya koydu.