İzmir Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği (AB) programları kapsamında sağlanan 6,5 milyon avroluk destekle birlikte Ege Teknopark bünyesinde Ege Derin Teknoloji Fabrikası kuruldu. Kurulan "Derin Teknoloji Fabrikası," iş fikri bulunan girişimcilerin tasarımlarını hızla prototip haline dönüştürmelerini sağlayarak rekabet güçlerini artırmayı amaçlıyor. Bu fabrikada, girişimcilere ölçeklerini büyütmeleri, seri üretime geçmeleri ve uluslararası pazarda büyümeleri için eğitim ve mentörlük desteği de sunulacak.

EGE DERİN TEKNOLOJİ FABRİKASI BÖLGESEL YENİLİKÇİLİĞE TEŞVİK EDİYOR!

Ege Derin Teknoloji Fabrikası, modern ve ileri teknolojik araçlarla donatılmasını yanında girişimcilere tasarım, prototipleme ve üretim süreçlerini kolaylaştırmak için gerekli olanakları sunuyor. Özellikle 3D yazıcı teknolojileri gibi yenilikçi araçlar, iş fikirlerini hızla hayata geçirmek isteyen girişimcilere büyük bir avantaj sağlayacağı ğı düşünülüyor.

Yenilikçi iş fikirlerini desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulan fabrika, hayata geçirilen uluslararası arenada girişimcilere rekabet edebilmeleri için fırsat tanıyor. Ayrıca gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeffliyor. Ege Derin Teknoloji Fabrikası, Ege Üniversitesi'nin araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmayı ve bölgesel yenilikçiliği teşvik etmeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE'NİN TEK MERKEZİ

Ege Üniversitesi Teknopark bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği (AB) programları kapsamında sağlanan 6,5 milyon avroluk destekle Ege Derin Teknoloji Fabrikası kuruldu. Fabrika, derin teknolojiye dayalı projelere odaklanan ve aynı zamanda yaşam bilimlerini içeren Türkiye'nin tek merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bu önemli girişim hakkında ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu.

Kurulan fabrika Türkiye'nin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında büyümesini hızlandırmayı, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Fabrika, derin teknolojiye sahip girişimcilere prototip üretim süreçlerinde destek sunmanın yanı sıra eğitim ve mentorluk hizmetleri de sağlıyor.

Türkiye'nin teknoloji tabanlı büyümesine katkıda bulunan bu girişim, ülkenin yenilikçilik potansiyelini ve bilimsel kabiliyetini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Türkiye'nin bilim ve teknolojiye olan bağlılığını artırarak, uluslararası arenada etkin bir oyuncu olmasını desteklemek için atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

PROF.DR NECDET BUDAK "TÜM GİRİŞİMCİLER YARARLANABİLİYOR"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Necdet Budak, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Budak, "Donanım ve Prototipleme Laboratuvarı' ve 'Yaşam Bilimleri Laboratuvarı' çatısı altında çok sayıda gelişmiş 3D yazıcı, test ve ölçüm cihazlarını bünyesinde barındıran fabrikadan iş fikri olan akademisyenler, öğrenciler, start-up girişimleri ve KOBİ'ler başta olmak üzere tüm girişimciler yararlanabiliyor. Metal ve polimer işleyebilen 3D yazıcılar, tel erezyon cihazları, kimyasal analiz enstrümanlarından olan gaz kromatografisi-kütle spektrometresi test cihazları, PCR test cihazları, biyomürekkeplerin canlı hücrelerle karıştırılarak doğal doku benzeri üç boyutlu yapıların oluşturabildiği 3D bioprinter cihazları, biyoreaktörler ve yüksek teknolojiye dayalı görüntüleme sistemlerinin bulunduğu fabrika, bu teknoloji donanımını tek çatı altında sunan ülkemizdeki tek merkez olarak gösteriliyor" ifadelerinde bulundu.

Sözlerine devam eden Budak, "Üniversite döner sermayesi ile yurt içi ve dışı kaynaklar kullanılarak hayata geçirdiğimiz Derin Teknoloji Fabrikası, 1100 metrekare kapalı alanda hizmet veriyor. Resmi açılışını kasım ayında yapmayı planlıyoruz. Derin Teknoloji Fabrikası, çok önemli bir tesis. KOBİ'lerin uluslararası arenada rekabet ettikleri firmalara karşı kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Tasarımlara ilişkin prototip geliştirilmesi çok önemli. Sadece Ege Bölgesi değil tüm Türkiye'deki KOBİ'ler ve sanayiciler, Avrupa'nın en üst teknolojisi olan bu alet ekipmanı kullanıp kendi 3D boyutunda prototiplerinin seri üretimine geçebilecekler. Avrupa'daki en üst teknoloji şu anda Ege Üniversitesi Teknoparkı'nda hizmete girmiş durumda. Bunun için de ayrı bir heyecan duyuyoruz. Burada özel sektör sanayi iş birliği projelerinde de bir artış bekliyoruz." dedi.