Eğitim- Sen kuruluşunun 29. Yılını kutluyor.  Eğitim – Sen Muğla Şube Başkanı Nilüfer Bengisu Eğitim- Sen kuruluş yıldönümü ile ilgili açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada Bengisu “"Eğitim ve bilim emekçilerinin insanca yaşam ve demokratik Türkiye mücadelesi 1908’e kadar uzanan 116 yıllık tarihe dayanır. Eğitim ve bilim emekçilerinin Encümen-i Muallimin ’den başlayan 116 yıllık uzun yürüyüşünde oluşturduğu gelenek, 29 yıldır Eğitim Sen ile devam etmektedir. Eğitim Sen’in mücadele tarihi içinde isimler ve yüzler değişse de, savunulan ilke ve değerler hiçbir zaman değişmemiştir. 29 yıldır okullarda, üniversitelerde, tek tek iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda, yaşamın her alanında dostluğu, dayanışmayı ve umudu büyütmeye devam ediyoruz. Çocuklarımıza ve öğrencilerimize verdiğimiz onurlu bir gelecek bırakma sözümüzün sorumluluğunu her zaman hissediyoruz” dedi.

“BİZLER GÜN GELDİ SÜRÜLDÜK, GÜN GELDİ İHRAÇ EDİLDİK, GÜN GELDİ İNANDIĞIMIZ İLKELER UĞRUNDA CANIMIZDAN OLDUK”

SINIF BAŞKANI SEÇİLEN ÖĞRENCİ 'BELEDİYE BAŞKANI' SÖZÜNÜ TUTTU! SINIF BAŞKANI SEÇİLEN ÖĞRENCİ 'BELEDİYE BAŞKANI' SÖZÜNÜ TUTTU!

Eğitim Sen’in 29 yıldır sadece sendikal hak ve mücadelesi vermediğini ifade eden Nilüfer Bengisu “29 yıl boyunca sadece sendikal hak mücadelesi vermekle kalmamış emek, demokrasi ve barış mücadelesini bir bütün olarak görüp her türlü antidemokratik uygulamanın, baskının ve ayrımcılığın karşısında yer almıştır. Bizler gün geldi sürüldük, gün geldi ihraç edildik, gün geldi inandığımız ilkeler uğrunda canımızdan olduk ama Eğitim Senle her zaman karanlığa karşı aydınlığın, eşitsizliklere karşı adaletin, baskılara karşı demokrasinin, cinsiyet ayrımcılığına karşı kadınların, savaşa ve şiddete karşı barışın savunucusu olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“BU GÜCÜ HER BİR ÜYESİNİN YÜRÜTME KURULU ÜYESİ GİBİ MÜCADELE ETME AZMİNDEN ALMAKTADIR”

Eğitim- Sen’in  birçok mücadelenin adresi olduğu vurgulanan açıklamada Nilüfer Bengisu “Eğitim Sen, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün sağlandığı, farklı kimlik ve kültürlerin kendilerini özgürce ifade edebildiği; kamusal alanda kendisini temsil edebildiği, gerçek anlamda laik ve demokratik bir Türkiye yaratılması mücadelesinin adresidir. Eğitim Sen, emeğin kazanılmış haklarının ortadan kaldırılmasına, eğitim başta olmak üzere tüm kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesine, özelleştirmelere, muhafazakârlaştırmaya, esnek ve angarya çalışma uygulamalarına, çalışma hayatının güvencesiz hale getirilmesine, işsizliğin ve yoksulluğun artmasına karşı, herkes için eşit, parasız, bilimsel, laik ve kamusal eğitim mücadelesinin en güçlü adresidir. Bu gücü her bir üyesinin yürütme kurulu üyesi gibi mücadele etme azminden almaktadır. Sendikal hakların, demokrasinin, emeğin ve eşit haklar mücadelesinin sesi olan Eğitim Sen, geçmişten bugüne taşıdığı değerlerle, eğitim ve bilim emekçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele örgütü olmayı sürdürecektir. Yaşasın Eğitim ve Bilim emekçilerinin örgütlü mücadelesi! Yaşasın Eğitim Sen!" dedi