'Ah Kalinda'

Hikayesi efsanelere göre değişen tarihten miras bir kent.

MÖ 13. yy’da 4. Tuthalya’nın seferlerinin kaydedildiği Yalburt yazıtındaki (Kuwa) yani Kuwaluwa(n)ta  adının Kalinda olabileceği düşünülmüştür.

MÖ 6. yüzyılda, Kalinda’nın Kaunos gibi Lydia Krallığı'nın egemenliğinde olabileceği düşüncesinden hareketle MÖ 546’da Kyros’un komutanı Harpagos’un Karya ve Likya seferleri esnasında kenti fethetmiş olma ihtimali söz konusu.

Eski bir efsane olarak Herodotos, " Kaunoslu'ların kentlerindeki yabancı tanrıları Kalinda sınırlarına kadar kovaladıklarını" anlatır.  Ayrıca Herodotos, "Kalinda’nın MÖ 480’deki Salamis Deniz Savaşı’na Artemisia’nın donanmasında bir gemi ile katıldığından ancak Artemisia’nın bu Kalinda gemisini batırdığından da bahseder.  

Zenon arşivlerinde ise;  Kalinda, Kaunos ve İskenderiye’deki merkezi Ptolemaioslar idaresi arasında sık ve güçlü ilişkiler ağı olduğuna rastlanır.  Bu arşivdeki metinlerin birinde; Kalinda topraklarında her yıl bir festivale ev sahipliği yapan" Kipranda" adlı bir yerin adına rastlanmaktadır.. Festivalin kentin ana tanrıçası Artemis’e adanmış olma ihtimali yüksek. Kent merkezi dışında olması gereken Kipranda’nın nerede olduğu bilinmediği gibi, Kalinda kent merkezinin yeri de henüz tespit edilebilmiş değildir.

MUĞLA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇAY’DAN ETKİLEŞİM BULUŞMASI MUĞLA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇAY’DAN ETKİLEŞİM BULUŞMASI

Zenon arşivlerine göre hikaye yine farklılaşıyor. Kalinda topraklarında bir Ptolamaios garnizonu konuşlandırılmıştı ve yeri ise muhtemelen bugünkü Kuzpınar kalıntılarının bulunduğu tepede. Kent ,en geç MÖ 188 yılında Rodos’a, MÖ 168-164 arasında Kaunos’a, sonra tekrar Rodos’a tabi kılınmıştır. En geç MÖ 1 yy başlarında tekrar bağımsız görünen kent, artık yönünü Likya Birliği’ne çevirmiş, MS. 43 yılında kurulan Likya eyaletinin bir parçası olmuş şeklinde bir okuma yapmaktayız.

 Bu dönemde Kalinda, Patara Yol Anıtı’nda Telmessos, Kaunos ve Lyrnai olmak üzere 3 yol bağlantısında anılmakta ve MS 141 depreminin ardından, Opramoas’ın yardım sağladığı kentler arasında Kalinda da yer almaktadır.

Kaynak: haber48