Millî İstihbarat Akademisi, 2024 yılı güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaya başlayacaktır. Üniversitelerin en az dört yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve başvuru koşullarını karşılayan herkes Akademi’deki lisansüstü programlara başvurabilecektir. Akademi, üniversite yapılanması şeklinde faaliyet gösterecek ve dersler alanlarında uzman akademisyenler tarafından verilecektir. Akademinin faaliyet alanları neler, Başvurular ne zaman olacak, Programlardan mezun olanlar ne yapabilir? gibi merak edilen tüm sorular derlendi. İşte 10 soruda Milli İstihbarat Akademisi
 

Adaylar, Akademi bünyesinde açılacak istihbarat, güvenlik, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zekâ ile veri analitiği ve benzeri programlara başvuruda bulunabilecektir.

Akademinin temel faaliyet alanlarından bir diğeri de bilimsel araştırmalar yapmak, Ar-Ge projeleri geliştirmek ve yürütmektir. Türkiye'nin stratejik önceliklerini ve hedeflerini göz önünde bulundurarak istihbarat ve güvenlik alanlarında araştırmalar yapılması ve projeler üretilmesi, bu alanlarda çalışan akademisyenlerin ortak bir platformda buluşmasını sağlayacak nitelikte ulusal ve uluslararası düzeylerde çalıştay, seminer, konferans, kongre gibi organizasyonların düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Milli İstihbarat Akademisi, Türkiye'yi ilgilendiren kritik konularda rapor, analiz vb. yayınlar yaparak kamuoyunu ve karar alıcıları bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı da amaçlamaktadır.

Millî İstihbarat Akademisi yürüttüğü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri ile istihbarat ve güvenlik alanında bilimsel bilgi üreterek bu birikimi uluslararası literatüre aktarmayı ve bu süreçte Türkiye'de nitelikli ve dünya ile entegre bir istihbarat çalışmaları topluluğu oluşturmayı planlamaktadır. Akademi aynı zamanda Türkiye'de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir.

Milli İstihbarat Akademisi hakkında merak edilenler 10 soruda derlendi:

1- Akademinin faaliyet alanları neler?

Akademi; eğitim ve araştırma olmak üzere iki temel faaliyet alanına sahip. Eğitim faaliyetleri enstitüler bünyesindeki programlar vasıtasıyla yürütülecek. Araştırma merkezlerinde ise bilimsel araştırma, çalıştay, sempozyum ve diğer akademik çalışmalar yapılacak.

2- Akademide lisans eğitimi veriliyor mu?

Akademi bünyesinde sadece yüksek lisans ve doktora eğitimi verilecek.

3- Programlara kimler başvurabilir?

Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve akademi başvuru şartlarını karşılayan herkes, lisansüstü eğitim için başvurabilecek.

4- Başvurular ne zaman olacak?

Akademi, bu yıl güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaya başlayacak.

ANNE VE BABASINI SİLAHLA ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ ANNE VE BABASINI SİLAHLA ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Başvuru takvimi ve süreci nisan ayı içerisinde Akademi resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Adaylar, Akademi bünyesinde açılacak istihbarat, güvenlik, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri programlara başvurabilecek.

5- Akademinin müfredatında hangi dersler var?

Enstitüler bünyesindeki programların kendine özgü ders müfredatları bulunuyor. Öğrenciler istihbarat kuramı ve tarihi, araştırma metodolojileri, istihbarat ve güvenlik çalışmalarında yöntem ve analiz gibi derslerin yanı sıra Batı felsefesi, İslam sanatı, sinema gibi vizyon derslerinden de seçim yapabilecek.

6- Programlara başvuru değerlendirme ve kabul süreci nasıl yürütülüyor?

Adayların başvuru sürecinde ALES, dil puanı ve lisans derecesinin yanı sıra bir niyet mektubu yazması bekleniyor. Başvurusu kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü bilimsel sınavlara girecek.

Eleştirel ve analitik düşünce yapısına sahip, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, çevresine duyarlı ve gerçek dünya meselelerine çözüm önerileri üzerinde düşünen adaylar aranıyor.

7- Programlardan mezun olanlar ne yapabilir?

Akademide yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, diğer üniversitelerde olduğu gibi akademik tez çalışmalarını tamamlayarak mezun olmaya hak kazanacak. Mezun öğrenciler özel sektör, akademi ya da devlet kurumlarında çalışabilecek.

8- Akademinin YÖK tanınırlığı var mıdır?

Akademiden alınan diplomanın YÖK tanınırlığı var. Tamamlanan tezler YÖK ulusal tez merkezinde yayınlanıyor.

9 - Akademi bünyesinde araştırma merkezlerinin işlevi nedir?

Araştırma merkezleri istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, yapay zeka, siber ve elektronik istihbarat gibi alanlarda bilimsel araştırma projeleri yürütecek. İlgili konularda çalıştaylar, sempozyumlar ve çeşitli bilimsel aktiviteler düzenleyecek. Araştırma ve diğer bilimsel faaliyet sonuçlarını raporlandırarak kamuoyu ile paylaşacak. Dinamik şekilde zaman içerisinde yeni araştırma alanları da kapsama alanına girecek.

10 - Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse Kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2000 yılında mezun olan Köse, Sabancı üniversitesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri programından yüksek lisans derecesi, George Mason Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümü Enstitüsünden doktora derecesini aldı.

George Mason Üniversitesi, Maastricht Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak dersler veren Köse, İstanbul Şehir Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesinin kuruluş sürecinde görev aldı ve bölüm başkanlığı yaptı.

SETA düşünce kuruluşunda Toplum Masası Direktörlüğü ve Brüksel Masası Direktörlüğü görevlerini yürüten Köse, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev yaptı.Uluslararası ilişkiler, çatışma çözümleri, barış inşası, Türk siyaseti, etnik ve mezhepsel kimlikler ve radikalleşme gibi konularda çalışmalar yürüten Köse, birçok ulusal ve uluslararası akademik projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı.

Köse'nin, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayımlanan çok sayıda bilimsel yayını bulunuyor.