Bilindiği üzere Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili olarak RTÜK tarafından “Kadına şiddeti özendirme ve cinsiyet ayrımcılığı” gerekçeleriyle 5 program durdurma cezası verilmiştir. Bu cezaya karşı kanalımız tarafından açılan iptal davasında bölge idare mahkemesince idarenin savunması alınıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmiş bulunmaktaydı.

Söz konusu yürütmeyi durdurma kararı uyarınca kanalımız, dizinin yayınına devam ederken, RTÜK tarafından yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazın Ankara 23. İdare Mahkemesince kabul edildiği ve yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığı RTÜK yetkililerince şifahen şirketimize iletilmiş, kararın bugün mesai saatinin bitiminden sonra UYAP’a yüklendiği ifade edilmiştir.

RTÜK’ÜN GÖNDERDİĞİ BELGESEL YAYINLANDI
Yayın saati itibarıyla yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığına dair mahkemece şirketimize e-tebligat sisteminden yapılmış bir tebligat bulunmadığı, başkaca da tebligat kanunu uyarınca yapılmış geçerli bir tebligat da mevcut olmadığı için yayınlamakta olduğumuz dizinin yayını RTÜK yetkililerinin şifahi bildirimine istinaden muttali olduğumuz mahkeme kararının ve RTÜK kararının gereğinin yapılmasını teminen şirketimizce durdurulmuştur. Kızılcık Şerbeti dizimizin yayını yerine RTÜK tarafından kanalımıza yayınlanmak üzere gönderilen belgeseller yayına alınmıştır.

Söz konusu karara karşı gerekli yasal itirazların yapılacağını değerli izleyicilerimizin bilgisine saygıyla sunarız.

SURVİVOR'DAN ÇEKİLEN SAHRA'DAN OLAY SÖZLER SURVİVOR'DAN ÇEKİLEN SAHRA'DAN OLAY SÖZLER

Kaynak:NormHaber