Akyaka İmar Planı Revizyonu İçin Açılan İptal Davasında Ara Karar Çıktı

Akyaka İmar Planı Revizyonunun askı süresinin bitmesinin ardından Serdar Denktaş tarafından açılan Yürütmeyi Durdurma Talepli İptal Davasında Muğla 3. İdare Mahkemesi ara kararını verdi. Davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iddiaları cevaplaması için 30 gün süre verilirken, sürenin bitiminde yürütmeyi durdurma talebi karara bağlanacak.

Akyaka İmar Planı Revizyonu İçin Açılan İptal Davasında Ara Karar Çıktı

Muğla Çevre Platformu tarafından sürece yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Muğla Kent Sakinlerinin Dikkatine; Muğla İli, Ula İlçesi, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Akyaka Mahallesi ve Kıyı Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı ve dayanağı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzenleme Planı hakkında Muçep Gökova Meclisini temsilen Alp Serdar Denktaş adına yürütmeyi durdurma talepli iptal davası 27.11.2020 tarihinde Muğla 3. İdare Mahkemesi 2020/1105 esas sayısı ile açılmıştır. Yürütmeyi Durdurma talebi hakkında karar verilmesi için davalı idarenin savunmasının beklenmesine karar verilmiş, davalı idareye bu çerçevede 30 gün süre tanınmıştır. Açılan bu davaya geniş katılımlı bir müdahalenin kamuoyu dikkatinin bu davaya çekilmesine ve mahkeme heyeti nezdinde lehe kanaat oluşturmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

DAVAYA MÜDAHİL OLMAK İSTEYENLERE ÇAĞRI

"Aşağıdaki hususları söz konusu davaya müdahil olmak isteyen kent sakinlerinin dikkatine sunarız. Davanın aleyhe sonuçlanması halinde müdahiller aleyhine vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmeyecektir. Kent sakinleri müdahale taleplerini asil sıfatıyla doğrudan mahkemeye sunabilecekleri gibi, tarafımıza ya da bir başka avukata vekalet vererek de davaya katılabilirler. Asil sıfatıyla davaya müdahale edecekler için örnek müdahale dilekçesi oluşturulacaktır. Bu dilekçeler Muğla 3. İdare Mahkemesine verilebileceği gibi, Muğla ili dışında ikamet edenler tarafından bulundukları İl İdare Mahkemesi aracılığıyla muhabere yolu ile de gönderilebilir. Tarafımıza vekalet verilmesi halinde vekalet ücreti talep edilmeyecektir. Vekil ile müdahil olacaklar bakımından noter masrafı 150-200 TL civarında tutacaktır. Birden fazla kişi biraraya gelerek vekalet düzenletmek isterler ise kişi başına düşen masraf daha düşük olacaktır. Davaya her bir müdahale; müdahale başvuru harcı (55,00 TL), posta gideri(150,00TL-artan kısım olursa dava sonunda iade edilecektir-), vekalet pulu(12,30TL) ve vekalet suret harcı(7,80TL) ödenmesini gerektirecektir. Bu masraflar müdahillere aittir. Davaya müdahil olmak isteyenlerin 29.12.2020 tarihine kadar vekaletleri ya da onunaklı suretlerini tarafımıza posta ile yahut dijital ortamdan ulaştırması gerekmektedir. 01.01.2021 tarihi itibari ile harç ve sair masraflarda artış olacaktır."

Kaynak: Altar Zeyhan

Haber48


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner8

banner7