Eşinin Telefonuna Casus Yazılım İndiren Kadına Kötü Haber!

Anayasa Mahkemesi, Edirne'de eşinin telefonuna casus program indiren ve delilleri boşanma davasında kullanan kadın hakkında yürütülen ceza soruşturmasının etkili yürütülmediğini aktararak,  yeniden yargılanmasına karar verdi.

Eşinin Telefonuna Casus Yazılım İndiren Kadına Kötü Haber!

Edirne Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen bir boşanma davasında, kadın, eşinin telefonunda bulunan mesaj içerikleri, ses kayıtları, videolar ve bir adet fotoğrafı mahkemeye sundu.

Adam, kullandığı cep telefonuna eşinin yüklenen casus yazılım ile tüm kişisel verilerinin ele geçirildiğini ve kullanıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Şikayet dilekçesinde, tüm kişisel verileri, e-devlet şifresi, banka hesap bilgileri, sosyal medya yazışmaları, arama kayıtları, GPS yer bildirim kayıtları, fotoğrafları ile videoların özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması haklarına aykırı olarak ele geçirildiğinin altı çizildi.

BERAAT KARARINDAN DÖNÜLDÜ

Başsavcılık kocanın şikayeti üzerine iddianame hazırladığı iddianamede, kadının verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Ancak mahkeme, bilgileri boşanma davası dışında kullanma niyeti olmadığı gerekçesiyle kadının beraatine karar verdi.

Temyiz aşamasında Bölge Adliye Mahkemesi’nden de olumlu sonuç alamayan koca B.Y. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme inceleme sonundaki değerlendirmesi şu şekilde:

"Derece mahkemelerinin eşlerin birbirlerine karşı özel hayat alanlarının bulunmadığı sonucu doğuracak mahiyetteki yaklaşımının anayasal güvencelere aykırı olduğu açıktır.

Sonuç olarak etkili bir yargısal sistem kurulması konusunda kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken pozitif yükümlülüğün gerektirdiği şartların somut olayda yerine getirilmediğinden Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.

Olayın aydınlatılmasına yönelik esaslı iddiaların mahkeme tarafından araştırılmaması, incelemenin derinleştirilmemesi, somut olaya uygun olmayan gerekçelerle sonucu ulaşılması nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Buna göre ihlalin mahkemenin işlemlerinden kaynaklandığı anlaşımaktadır. İstinaf mercii de ihlali gidermemiştir."

Anayasa Mahkemesi'nin tüm değerlendirmeler sonunda vardığı hüküm şöyle:

"Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine,

Kararın bir örneğinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemeye gönderilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verildi."

Kaynak: T24

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2021, 11:09

Süleyhan Avşar


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER