Hakim ve Savcıların Yükselme Kriterlerinde Değişiklik!

Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararları, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Hakim ve Savcıların Yükselme Kriterlerinde Değişiklik!

Böylece, hâkim ve savcıların iki yılda bir tabi tutulacakları derece yükselmesi incelemesine ilişkin usul ve esasları belirleyen maddeler arasına, hedef süre uygulaması da eklendi. Böylece hâkim ve savcıların derece yükselmesinde hedef sürelere uyum, yargılamanın sürüncemede bırakılması, bilirkişi görevlendirme sürecinde ilgili mevzuatta aranan şartlara gösterdikleri hassasiyet, verdikleri kararların isabet oranları, yeterli hukuki gerekçeyi ihtiva edip etmediği gibi konularda kanun yolu mercileri ile müfettişler tarafından yapılan tespitler dikkate alınacak.

İlke kararlarında ayrıca, emsallerine göre daha fazla dosya bitiren hâkim ve savcıların yükseltilmesine ilişkin bazı kıstaslarda da değişiklik yapıldı.

Kaynak: AA

Süleyhan Avşar


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER