Nuriye Gülmen ve Semih Özakça İçin AYM'den Karar

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın başvurusunu karara bağlayan AYM “Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edildiğine yönelik iddiayı kısmen kabul edilir buldu. “Adil yargılama hakkı”nın ihlal edildiği yönündeki iddiayı “kabul edilemez” buldu.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça İçin AYM'den Karar

AYM, KHK ile ihraç edilen ve Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın başvurusunda kararını açıkladı.

Gülmen ve Özakça başvurusunda "Devam eden bir soruşturma kapsamında adli kontrol tedbirine uymalarına rağmen başka bir soruşturma kapsamında aynı suçlamaya konu olabilecek delillere dayanılarak yakalanıp gözaltına alınmaları ve haklarında tutuklama kararı verilmesi, tutukluluğa ilişkin karar veren yargı mercilerinin tarafsız ve bağımsız olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, hayati tehlike riski içeren bir sağlık sorunu bulunduğu halde ceza infaz kurumunda tutulmaları nedeniyle kötü muamele yasağının, savunma hakkının kısıtlanmas ve masumiyet karinesinin gözetilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği"ni belirtti. 

AYM'nin kararı ve gerekçeleri şöyle oldu:  

"Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddialar yönünden; yakalama ve gözaltına almanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın "başvuru yollarının tüketilmemesi" nedeniyle kabul edilemez olduğuna, tutuklamanın hukuka aykırı olduğuna ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

Tutukluluğa ilişkin karar veren yargı mercilerinin bağımsız ve tarafsız olmadığına ilişkin iddianın "açıkça dayanaktan yoksun olması" nedeniyle kabul edilemez olduğuna, Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın "başvurunun incelenmesinin 
sürdürülmesini haklı kılan bir neden kalmaması" nedeniyle düşmesine,

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddialar yönünden; Masumiyet karinesinin itutuklamanın hukuki olmadığına ilişkin iddianın "açıkça dayanaktan yoksun olması" nedeniyle kabul edilemez olduğuna, Savunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın "başvuru yollarının tüketilmemesi" nedeniyle kabul edilemez olduğuna, tutuklamanın hukuka uygun olduğu sonucuna varılması nedeniyle Anayasa'nın 19. maddesinin üçüncü fıkrası bağlamında kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verildi."

Kaynak: T24

Süleyhan Avşar


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER