Sayıştay, Başdenetçisini Meslekten Men Etti!

Sayıştay başdenetçisi Bayram Erken, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle iltisak ve irtibatının olduğu sebebi ile meslekten men edildi. Karar Sayıştay Başkanlığı tarafından oluşturulan komisyonun değerlendirmesinden sonra oybirliği ile alındı.

Sayıştay, Başdenetçisini Meslekten Men Etti!

Sayıştay Başkanlığı’nda başdenetçi olarak görev yapan Bayram Erken’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatının olduğu ortaya çıktı. Erken’in, Sayıştay Başkanlığı'nca oluşturulan komisyon tarafından meslekten çıkarılmasına oybirliği ile kararlaştırıldı.

Sayıştay’da, Başkan Metin Yener, Başkan Yardımcısı Yücel Turhan, Başkan Yardımcısı Hasan Karaman, Daire Başkanı Mehmet Ali Özyer ve Üye Ahmet Tezcan’dan oluşturulan komisyon Bayram Erken’le ilgili dosyayı inceledi.

Hazırlanan kararda yer alan ifadeler şu şekilde:

"Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında Başkanlığımızda Denetçi olarak görev yapmakta iken meslekten ihraç edilen M.A.’nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak suretiyle verdiği ifadesinde Başkanlığımızda Başdenetçi olarak görev yapmakta olan Bayram Erken’in isminin de geçtiği belirtilerek Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının 11.03.2021 tarihli yazısı ile ilgili dosya başkanlığımıza aktarıldı.

Bu çerçevede ilgilinin özlük dosyası, hakkında yürütülen inceleme soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler, hakkındaki beyanlar, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından gelen yazı ve eki belgeler ile tanık ifadeleri, ilgili tarafından kullanılmış olan telefonların, HTS kayıtları, banka ve kredi kartı hesap hareketleri ile aile, arkadaş ve sosyal çevre bilgilerinin, ilgilinin yazılı savunması ile birlikte değerlendirilmesi sonucunda;

MESLEKTEN ÇIKARILMASININ GEREKTİĞİ SONUCUNA VARILDI

Bayram Erken’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatı olduğu sabit görüldüğünden, meslekte kalmasının uygun olmadığı ve meslekten çıkarılmasının gerektiği sonucuna varılmıştır.

Değerlendirmede, Sayıştay’da kurulan komisyonun alacağı kararın; adli suç ya da disiplin suçu niteliğinde somut bir eylemin soruşturması niteliğinde olmadığı, Sayıştay meslek mensuplarının Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibat şeklinde bağlantılarının bulunup bulunmadığına ilişkin olduğu kaydedildi."

Kaynak: AA

Süleyhan Avşar


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER