Makina Mühendisleri Odası'ndan Enerji Kimlik Belgesi Açıklaması

Makina Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Münnami Özyurt, Enerji Kimlik Belgesi açıklaması yayımlandı.

Makina Mühendisleri Odası'ndan Enerji Kimlik Belgesi Açıklaması

Makina Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Münnami ÖzyurtEnerji Kimlik Belgesi uygulamasına yönelik basın açıklaması yayımlandı. Açıklamada, "Mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır. Kiralama işlemi ya da tapu devri yapılmak istenen binalar, 1 ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi düzenlettirmek zorundadır" diye ifade edildi.

Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına yönelik yapılan açıklamada "Enerji Kimlik Belgesi uygulaması için, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. Bu tanıma istinaden 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediyeye) sunması gerekmektedir. Enerji Kimlik Belgesi; 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A'dan G'ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir. Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Özyurt açıklamasında, "Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar hali hazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir. Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır. Kiralama işlemi ya da tapu devri yapılmak istenen binalar,1 ocak 2020 tarihine kadar EKB düzenlettirmek zorundadır. Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır. Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır" diye konuştu.

Burcu Keskin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner8

banner7