Muğla ve Bursa'daki Sağlıkçılardan Tepki!

Muğla ve Bursa'da sağlık örgütleri yöneticileri ortak açıklama yaparak, Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği'nin iptali ve il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonların dağıtılmasını istedi.

Muğla ve Bursa'daki Sağlıkçılardan Tepki!

Bursa Tabip Odası (BTO), Bursa Aile Hekimliği Derneği (BURSAHED), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi (SES) ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Bursa Şubesi ortak bir basın açıklamasıyla Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği'nin iptalini ve il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonların dağıtılmasını istedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğin iptal edilmesi açıklamalarına kayıtsız kaldığını belirten BTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Karadağ, il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlarla ASM’lerde aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının işlerine son verilmeye başladığını ifade etti. Karadağ, "Ceza yönetmeliğinin Aile Hekimleri ve Aile sağlığı çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldırdığını ve iptal edilmesi talebimizin haklılığını, haksız ve hukuksuz bir şekilde kurulan komisyonlar üzerinden sözleşmelerin yinelenmemesi ile bir kez daha görmüş olduk” dedi.

"YARGILAMA, YÜRÜTME VE KARAR VERME GÜCÜNÜ TEK ELDE TOPLADI"

Komisyonların adeta yargılama, yürütme ve karar verme gücünü tek elde topladığına dikkat çeken Karadağ, "Sağlık Bakanlığının akılcı ilaç kullanımı, gereksiz ilaç tüketimini önlemeye yönelik kampanyasıyla da çelişen, hekimlerin mesleki bağımsızlığını zedeleyen anamnez ve muayene sonuçlarına göre reçete düzenlenmesi kuralına aykırı olarak verilmiş cezalar ve buna bağlı sözleşmelerinin yenilenmemesi oldukça rahatsız edici bir durumdur ve hekimlik mesleği etik kurallarına aykırıdır. Yine sözleşmesi yenilenmeyerek aile hekimliği yapamaz diye damgalanmış olan bir arkadaşımızın aynı yerde, eski görev yaptığı aile hekimliğinde görevlendirilmiş olması sağlık yönetiminin içine düştüğü aczi açıkça göstermektedir” dedi.

Dr. Abdullah Karadağ sözlerini şöyle tamamladı: "Bu ceza yönetmeliğinin ve bu komisyonların haksız ve hukuksuz kararlarının ve uygulamalarının yargı tarafından iptal edileceğine inanıyoruz. Tüm aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının mücadelesiyle güvencesiz çalışmayı dayatan, sağlık çalışanlarının sözünü yasaklayan, gelirini yüzde 10 azaltan, özlük haklarını gerileten yönetmeliğin iptali ve komisyon kararlarının geri alınması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının haklarını, emeklerini savunmak, halkın hekimlerinden mahrum kalmasını önlemek, halkın sağlık haklarını savunmak için sürdürdüğümüz mücadeleye halkımızın destek olacağını biliyoruz.”

MUĞLA'DA SAĞLIK EMEKÇİLERİ: "CEZA YÖNETMELİĞİ İPTAL EDİLSİN, İNFAZ KOMİSYONLARI DAĞITILSIN"

Muğla Tabip Odası, Muğla Aile Hekimleri Derneği, Muğla Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, SES Muğla Şubesi, Birlik Dayanışma Sendikası ve Genel Sağlık-İş Sendikası Muğla Şubesi Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptal edilmesi için basın açıklaması yaptı.

Şu ana dek öğrenebildikleri kadarıyla Hakkâri ve Tekirdağ illerinde görevli iki aile hekiminin sözleşmelerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde yenilenmeyerek işlerinden atıldığını söyleyen Şahin, “Ceza yönetmeliğinin ASM sağlık çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldırdığını görmüş olduk. Haksız ve hukuksuz bir şekilde kurulan komisyonlar üzerinden ASM sağlık çalışanlarının sözleşmelerinin yenilenmemesi iptal edilmesiyle, taleplerimizde haklı olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Haksız ve hukuksuz bir şekilde yayımlanarak uygulanan ceza yönetmeliğinin sözleşme feshiyle ilgili maddesi adeta yargılama ve yürütme gücünü tek elde toplamaktadır” dedi.

“KOMİSYON KARARLARI GERİ ALINANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

Birinci basamak sağlık çalışanlarına güvencesiz çalışmayı dayatan, sağlık çalışanlarının sözünü yasaklayan, özlük haklarını gerileten yönetmeliğin iptali ve komisyon kararlarının geri alınması için mücadele edeceklerini duyuran Şahin, “Ceza yönetmeliği iptal edilene kadar, aile hekimliği çalışanlarına yoksulluk sınırı altında kalmayacak insanca gelir sağlanana kadar, Aile Sağlığı Merkezlerinin ayakta kalabilmesi için cari gider ödemelerinde giderlerimizdeki son 5 yıllık kaybı karşılayan bir artış yapılana kadar, iş güvencemizi tehdit eden hukuksuz uygulamalar düzeltilene kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu. 

Kaynak: Evrensel

Süleyhan Avşar


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER