Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan kararın amacının, konutların tek seferde yüz gün veya yüz günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olarak belirtildi. Bu yönetmelikle birlikte bundan sonra konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde yüz gün veya yüz günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına, izin belgesi başvurularında uygulanacak işlemlere, konutların niteliklerine, izin belgesi sahiplerinin uymak zorunda oldukları hükümlere ve kullanıcı ile izin belgesi sahibinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümleri kapsadığı ifade edildi.

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Basın Sözcüsü Çetin Aksu yaptığı açıklamada, "Yeni düzenlemeyle kayıt dışı çalışan veya apartman tipi ya da site tarzı binalarda yönetimlerin almış olduğu kararları da etkileyecek. Bu doğrultuda komşu izinleri alınarak ancak vergi yükümlülükleri de yerine getirilmek suretiyle ticari anlamda belirli kıstaslar tamamlandıktan sonra ancak günübirlik konaklama ile ilgili sorunlar ortadan kalkmış olacak. Ama bu demek değil ki artık herkes evine günübirlik verebilirler veya bundan yüksek kazanç elde edebilir. Çünkü bu kısıtlamalarla beraber ciddi anlamda yaptırımlar da söz konusu‘’ diyerek konut sorununa çözümün ancak yeni imar planlamaları ile olabileceğini ifade etti.