Trafik kazası sonrasında mağdur olan tarafın, kusur durumuna göre karşı taraftan ve sigorta şirketinden talep edebileceği haklar ve diğer hakları...

Meydana gelen bir trafik kazası sonrasında mağdur olan tarafın, tarafların kusur durumuna göre karşı taraftan ve karşı tarafın sigorta şirketinden talep edebileceği birtakım haklar bulunmaktadır. Nitekim, meydana gelen bir trafik kazası neticesinde, araç içerisinde bulunan kişilerin bedeninde ya da araçta bir zarar meydana gelmiş ise, meydana gelen bu zarar; kazaya sebebiyet veren araç sürücüsünden, araç sahibinden ve aracın sigorta şirketinden kazadaki kusur oranına göre talep edilebilir. Ancak biz bu haftaki yazımızda, vatandaşların bu haklarının dışında talep edebilecekleri birtakım başka hak ve tazminatlar hakkında bilgi vereceğiz. 

Araç Değer Kaybı Tazminatı Nedir ve Nasıl Talep Edilir?

Araç değer kaybı tazminatı, meydana gelen trafik kazası sonrasında, karşı tarafın kusur durumuna göre araçta meydana gelen değer kaybının eksper tarafından somut olarak belirlenmesi sonrasında; araç sürücü, araç sahibi ya da karşı tarafın sigorta şirketinden talep edilebilen bir tazminat türüdür. Burada mağdur olan kişiler doğrudan araç sahibine dava açabileceği gibi, dava açmadan karşı tarafın sigorta şirketinden de bu değer kaybını talep edebilmektedir. Değer kaybı dosyasına atanan bir eksper; aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı gibi hususları değerlendirerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybı zararını tespit edecektir. Eğer eksper tarafından takdir edilen bedel, gerçek zararın çok daha altındaysa, mağdur tarafın uyuşmazlığı Sigorta Tahkim Komisyonuna taşıma hakkı da bulunmaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonu, alternatif bir çözüm yolu olup, sadece sigorta başvurularını incelemektedir. Bu nedenle bu yolda, geniş bir alanda yargılama yapan Mahkemelere nazaran daha hızlı karar verildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca yine Tahkim, Mahkemelere kıyasla daha az masraflı bir yol olduğundan vatandaşlar tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Araç Mahrumiyet Tazminatı Nedir ve Nasıl Talep Edilir?

Araç mahrumiyet tazminatı ise, trafik kazası sonrası aracında hasar oluşan ve aracın tamir ve onarım süreci nedeniyle aracından mahrum kalan kişilerin mahrum kalınan gün sayısı üzerinden talep edebileceği bir tazminat türüdür. Burada tazminat miktarı, hasar gören aracın günlük ikame (kiralama) bedeli ile onarımda kaldığı gün sayısı çarpılarak elde edilir.  Bilirkişilerin hesaplama yaparken dikkate aldığı kıstas, aynı marka ve model bir aracın araç kiralama firmalarındaki günlük kiralama fiyatları olmaktadır. Örneğin X marka bir aracın onarımı 20 gün sürmüş ve bu aracın günlük ikame araç bedeli 1.500 TL ise, aracından mahrum kalan kişiye 20x1.500= 30.000 TL tutarında ödeme yapılması gerekmektedir. 

Burada şunu da eklemekte fayda var ki, değer kaybından farklı olarak mahrumiyet tazminatı sigorta şirketinden talep edilememektedir. Mahrumiyet tazminatı yalnızca, kazadaki kusurlu davranışı nedeniyle mağdur kişinin aracından mahrum kalmasına neden olan araç sürücüsünden ya da araç sahibinden talep edilmelidir.

Son olarak kaza sonucu hasar gören ve mahrum kalınan aracın ticari bir araç olması ihtimalinde de (taksi, minibüs vs.), aracından mahrum kalan kişilerin mahrum kaldıkları kazanç kayıplarını talep etme haklarının bulunduğunu hatırlatarak bu haftaki yazımızı sonlandıralım.